Lönebeslut

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

En medarbetare får lön vid ny anställning genom anställningsavtalet eller i lönerevisionen som hanteras i en separat process.

Lönebeslut ska enbart används för medarbetare med samma befattning, semestergrupp, sysselsättningsgrad där lönen blivit fel eller är i behov av förändring. Ta kontakt med HR innan för att ta reda på vilka situationer det är t.ex. en person har felaktigt inte varit med i lönerevisionen, en medarbetare är färdigutbildad till undersköterska och ska då ha ny lönesättning (utbildningsbevis ska skickas till löneenheten).

E-tjänsten kan inte användas för anonymitetsskyddade.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa