Lönetillägg

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Lönetillägget är en tidsbegränsad lön som är kopplad till särskilda arbetsuppgifter eller särskilt uppdrag och löper till angivet tom. datum.

Lönetillägget upphör med omedelbar verkan om arbetsgivaren eller arbetstagaren avslutar uppdraget eller om arbetstagaren avslutar sin tjänst eller anställning inom Alingsås kommun.

E-tjänsten kan inte användas för anonymitetsskyddade.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa