Behörighetsformulär till personalsystem för chef och administrativ personal

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som chef, HR eller controller beställa de behörigheter för dina medarbetare som behövs för arbetet.

Tänk på att du som chef endast ger behörighet som är nödvändig och inom den verksamhet som medarbetaren arbetar.

Personec P - Personal och Lönesystem

Personec Förhandling - hantering av lönerevision för chef och HR

Personec P Förtroendemannarutinen - registrering av arvode för förtroendevalda

Time Care Pool - verktyg för att beställa  vikarier i Time Care Pool (Soc, VoO och BoU)

Adato  - verktyg för att hantera rehabilitering

Visma Recruit - webbaserat rekryteringsverktyg

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa