Uppsägning - på egen begäran

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Uppsägning från den anställde regleras i LAS och i AB.

  • Uppsägningstiden är i regel tre månader för tillsvidareanställda med en anställningstid om minst ett år.
  • För anställda med kortare anställningstid än ett år är uppsägningstiden en månad.
  • Vid uppsägning från tidsbegränsad anställning om minst tre månader gäller en månads uppsägningstid. 

För mer information - klicka här 

E-tjänsten kan inte användas för anonymitetsskyddade, kontakta oss på telefon 0322-617020.

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa