Vikarie från Multi Access till Time Care Pool

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Import av schema för timavlönade vikarie från Multi Access till Time Care Pool.

Verksamheter som använder Multi Access ska inte göra beställningar i Time Care Pool för vikarier som ska jobba på scheman.

Ett schema läggs upp på vakant rad i Multi Access, lön och bemanningsenheten importerar scheman och bokar vikarie i Time Care Pool.

Det är viktigt att vakanta raden har en bock i rutan "exportera" i flik Time Care Pool.  I multi access hittar man exportera bocken under Min verksamhet- Personal- Integrationer.  

För att arbetspassen ska kunna importeras till Time Care Pool måste schemat i Multi Access vara färdigberäknad.
Rekommendation att varje vakant rad döps enkelt t.ex. Sommarvik . Förnamn, Efternamn och att varje rad i e-tjänsten avser en vikarie.

Om det inte är klart vilken vikarie som ska arbeta när schemat är fastställt går det bra att via e-tjänsten informera om vilken vakant rad som ska importeras. Arbetspassen kommer då ligga som en beställning i Time Care Pool i avvaktan på vilken vikarie som ska utföra dem.

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa