Incidentrapport för Vård- och omsorgsförvaltningen - it och teknik

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

It- och  teknikincidenter – bakgrund
Vård- och omsorgsförvaltningens personal använder dagligen olika tekniska lösningar och verktyg. Komplexiteten i it-miljön ökar och behöver ständigt förbättras.

Varför ska det rapporteras?
För att få en helhetsbild av rutiner, driftsäkerhet, hållbarhet och funktionalitet så behövs det en samlad bild av de eventuella fel och brister som uppkommer. Utan incidentrapportering finns det bland annat risk för att undermålig teknik upphandlas igen och att felaktigheter inte åtgärdas av leverantören.

Vad ska rapporteras?

Fel och brister i de tekniska lösningarna rapporteras. Avvikelser gentemot en vårdtagare, en händelse eller ett fel på ett hjälpmedel ska ej rapporteras som incident, de har sina egna avvikelsesystem. Handhavandefel rapporteras inte.

Exempel på typ av teknik som ska rapporteras:
- larm ute och inne, även GPS:er
- mobila enheter såsom larmtelefoner  
- hotellås
- oannonserade driftstopp i datasystem och nät
- digital fjärrtillsyn (kameratillsyn)
- nyckel- och läkemedelsskåp

Hur gör man?
En incidentrapport ska fyllas i i anslutning till en händelse. Rapporten går till Vård- och omsorgsförvaltningens förvaltningskontor/It  där den utreds och förvaras.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa