Behörighet till program och verksamhetssystem inom Socialförvaltningen

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som chef anmäla och avsluta behörighet till program och verksamhetssystem till personal inom socialförvaltningen. 

Alla anställda får en grundtilldelning där inloggning till kommunens nätverk, kommunportalen, e-post (inte timanställda), självservice lön, och dokumenthanteringssystemet Alfresco. 

Beslut om tilldelning av behörighet till övriga program och system sker sedan dels utifrån befattning och dels utifrån beslut av närmsta chef. Tilldelning sker efter att denna e-tjänst skickats in till handläggarna för e-tjänsten. 

För personalsystemen finns e-tjänst som fylls i av närmsta chef.   
Behörighetsformulär till personalsystem för chef och administrativ personal

För beställning av sithskort finns e-tjänst som också fylls i av närmsta chef. Om personal slutar ska sithskortet återlämnas till IT-avdelningen, KLK, genom avregistrering via samma e-tjänst.
HSAid och sithskort/reservkort, beställning och avregistrering

Följande behövs för e-tjänsten

  • Du måste vara chef inom socialförvaltningen för att kunna använda denna e-tjänst

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa